Analysefortegnelse

Basisk fosfatase;P

Kort navnBasisk fosfatase;P
Langt navnP-Basisk phosphatase; kat.k.(IFCC 1998) = ? U/L
EgenskabskodeNPU19655
Elektronisk rekv.grOrganmarkører
EnhedU/L
LaboratorieRegion Hovedstadens Elektive Lab.
SvartidTypisk < 1 døgn (max. 4 arbejdsdage)
Prøvetagn.beholder1 stk Gelrør til blod 4 mL GUL prop (K02) (Serum)
IndikationALAT + basisk fosfatase anbefales til screening for leversygdom.
Påvist vitamin D mangel.
(dvs bruges til diagnostik og kontrol af galdevejsobstruktion og leversygdomme samt af knoglesygdomme. )
Biologisk variationHøjere værdier hos mænd end hos kvinder. Stigende værdier hos ældre. Høje værdier hos børn. Under graviditeten værdier op til 3 gange øvre referencegrænse (pga. placenta-isoenzym, som postpartum forsvinder med en halveringstid på ca 1 uge- se lægehåndbogen).
Dag til dag intraindividuel biologisk variation (relativ standard deviation) hos raske = 6,4%
Mindste signifikante forskel (%)18,9 Et resultat skal være ændret med mere end den angivne % i forhold til
et forudgående resultat fra samme patient, for at ændringen er statistisk signifikant
Ekspanderet måle- usikkerhed (k=2)(%)5,0
ReferenceintervalAlle År 018 - 125: 35 - 105
M År 016 - 018: 60 - 235
M År 014 - 016: 115 - 485
M År 012 - 014: 180 - 455
K År 016 - 018: 45 - 115
K År 014 - 016: 60 - 210
K År 012 - 014: 90 - 385
Alle År 010 - 012: 115 - 515
Alle År 001 - 010: 130 - 385
Alle År 000 - 001: 55 - 425
Alle Dag 000 - 008: 65 - 270
Over ref.IntForhøjede værdier ses ved lever-galdevejssygdomme samt ved knoglesygdomme. Ved galdevejsobstruktion (galdesten, pankreascancer) kan ses høje værdier, mens en intrahepatisk obstruktion ved f.eks. levermetastaser eller medikamentelt samt ved cholangitis giver mere moderat stigning. Det samme gælder ved parenkymatøse leversygdomme som f.eks. akut hepatitis, levercirrose og levermetastaser. Ved kronisk hepatitis findes ofte normale værdier. Forskellen i niveau er nyttig differentialdiagnostisk ved icterustilstande, især brugt sammen med andre "leverenzymer". Ved knoglesygdomme findes høje værdier ved Pagets sygdom (kraftig osteoblast-aktivitet) samt ved knoglemetastaser (f.eks. prostatacancer). Mere moderat stigning ses ved hyperparathyreoidisme, osteomalaci, rachitis (Vitamin D mangel) og frakturer. Ved osteoporose er basisk fosfatase ofte normal, men knoglepecifik basisk fosfatase kan være forhøjet. Ved tarmsygdomme, f. eks. ulcerøs colitis, kan ses øget basisk fosfatase.
Mange lægemidler øger basisk fosfatase (men oftest ikke så meget som lægemiddelvirkningen på Gamma GT). Overgående stigning af basisk fosfatase til op til 20 gange øvre normalgrænse med iøvrigt normale leverparametre ses hos børn under 5 år typisk efter tarminfektion. Tilstanden er typisk benign og normaliseres typisk inden for 4 mdr.Stigningen ses både lever og knogle isoenzymer, men sjældent tarmisoenzymet.
Under ref.IntNedsat basisk fosfatase ses ved perniciøs anæmi og hypothyreoidisme
Link/1https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/basisk-fosfortase/
Link/3http://www.uptodate.com/contents/transient-hyperphosphatasemia-of-infancy-and-early-childhood?source=search_result&search=transient&selectedTitle=11%7E150
Link/5http://www.maanedsskriftet.dk/mpl/2015/223/10912/
AkkrediteringUndersøgelsen er akkrediteret på RHEL efter ISO15189
SøgeordBasisk fosfatase, Alkalisk phosphatase
Sidst rettet14. maj 2014